Foredragskveld med Stian Orm og Jon Arne Løkke på Litteraturhuset i Fredrikstad

 

NAFO Østfold arrangerer foredragskveld på Litteraturhuset i Fredrikstad 12. september 2018, kl. 1800, med Stian Orm og Jon Arne Løkke.

Stian Orm har diagnosen barneautisme. Fra å ikke kunne bo hjemme på grunn av sine omfattende atferdsvansker, eller nyttiggjøre seg et ordinert skoletilbud i barndommen, studerer han nå på Universitetet i Oslo. Stian kommer til Litteraturhuset for å fortelle om sine opplevelser i møte med hjelpeapparatet og omgivelsene, og hvordan han med hjelp av atferdsanalyse og god systematisk hjelp endte opp med å blant annet kunne forelese og holde kurs. Stian er en meget dyktig foredragsholder og har vunnet priser for sine bidrag til å øke forståelsen av autismespekterdiagnoser.

Jon Arne Løkke er dosent ved Høgskolen i Østfold og er godt kjent for de fleste innen atferdsanalyse. Jon var svært delaktig i og har oversikt over omgivelsenes rolle i å hjelpe Stian med å utvikle seg til den han er i dag. Jon kommer, i samarbeid med Stian, til å fortelle om de ulike suksessfaktorene som førte til de omfattende endringene Stian gikk gjennom.

Vi gleder oss til denne kvelden. Det kommer mer informasjon om billetter etc. senere, men vi kan meddele at det selvfølgelig vil være rabatt for medlemmer av NAFO.

Utover våren og framover ønsker vi også å ha fokus på våre medlemmer. Derfor vil vi etterhvert be om hyggelige og korte tekster fra dere om: hvem dere er, og hvor og hvordan dere jobber/studerer/annet. Slik håper vi at medlemmer kan bli kjent med medlemmer, og kanskje knytte gode faglige kontakter - som igjen kan komme menneskene rundt oss til gode.

Ønsker dere en strålende vår.

 

Denne informasjonen finnes også på facebooksiden til NAFO Østfold. Lik siden, så holder vi deg oppdatert der også.

 

Styret i NAFO Østfold.