Styret

 

Leder:

Gunn E. H. Løkke

 

Kasserer:

Aina Norbom

 

Sekretær

Sjur Granmo

 

Styremedlem

Lars Rune Halvorsen

 

Praksisrepresentant:

Håkon Tøfte

 

Rekrutteringsansvarlig

Anders Dechsling

 

Representant hovedstyret NAFO

Jon A. Løkke

 

Styremedlem:

Anette Brogård Antonsen