Styret

 

Leder:

Gunn E. H. Løkke

 

Kasserer:

Aina Norbom

 

Sekretær:

Lars R. Halvorsen

 

Webansvarlig og studentrepresentant:

Sjur Granmo

 

Ekstern representant:

Håkon Tøfte

 

Rekrutteringsansvarlig

Kari Megrund

 

Representant hovedstyret NAFO

Jon A. Løkke